Vastaus Juhana Harjun GM-vastaiseen blogaukseenJuhana Harju kirjoitti GM-kasveista ja luomusta ja lupasin vastata.

"Geenimanipuloituja lajikkeita on kehitetty kestämään syöpävaarallista torjunta-ainetta" 
Tässä on kaksi väitettä, joista toinen on tosi ja toinen vähintäänkin vahvasti liioiteltu. Niin sanotut RoundupReady-kasvit (RR-kasvit) sietävät glyfosaatti-torjunta-ainetta. Torjunta-aine pysäyttää aineenvaihdunnan suurimmalla osalla kasveista, mutta RR-kasveissa tämä on kierretty istuttamalla kasviin EPSPS-geeni, jonka avulla kasvi voi kiertää blokatut metaboliareitit.

Kuva Helander et al 
Glyfosaatti tappaa todella tehokkaasti muut kasvit ja sen käyttöön liittyy monia riskejä, kuten hengityksen kautta tapahtuvat herkistymiset ja sen hajoaminen erilaisissa maatyypeissä. Pahimpana uhkana on ehkä glyfosaattia kestävien kasvien yleistyminen ja kilpailun puuttuminen. Laajat monokulttuuripellot ovat kuin istuttamattomia kukkapenkkejä rikkalajikkeille.

Kuten purkin kyljessä sanotaan, glyfosaatti on myrkky. Patentin rauettua sitä saa valmistaa kuka tahansa ja ainakin Etelä-Amerikassa sitä kuulemma käytetään hyvinkin huolettomasti, josta kertovat viite ja toinen. Glyfosaatti on myrkky ja semmoiseksi suunniteltu. Toisin kuin vuosikymmeniä aiemmin keksityn DDT:n, sen hajoaminen luonnossa varmistettiin, jotta DDT:n kaltainen katastrofi voitaisiin välttää. Joitakin todisteita glyfosaatin myrkyllisyydestä ihmisille on, mutta ei vielä kovin merkittäviä. Tutkimuksia tarvitaan myös glyfosaatin hajoamisesta esimerkiksi Suomen kylmemmillä viljelyksillä. Juhanan "karsinogeenisuudesta on vahvaa näyttöä mutta se ei ole aivan varmaa" [sic] pitää tavallaan paikkansa. Näyttöä on, mutta se ei ole vahvaa, eikä ainakaan osoita voimakasta karsinogeenisyyttä normaaleina annoksina.

Juhana jatkaa tutulla WiFi-pelottelulinjalla kertaamalla muita aineita, jotka ovat WHO:n 2A-listalla. Vaikka ne ovat myrkkyjä, eivät ne kuitenkaan välttämättä aiheuta syöpää, eikä luokitus kerro annostuksesta mitään. Samalla tavalla voisi verrata palohälyttimen americiumin radioaktiivisuutta aseuraaniin tismalleen yhtä vaarallisina aineina. Pelottavalta kuulostava väite ei välttämättä ole pelottava kontekstiin ja mittasuhteisiin asetettuna.

Monarkkiperhosjuttu on siinä mielessä hauska, että sillä on GM-keskustelussa pitkä historia, vaikkakin syyksi väitettiin ensin Bt-kasveja. Linkin takana käsitellään myös Juhanan väite. TL;DR Maanviljelijät myrkyttävät kasveja, eivät GM-kasvit. Onko tämä oikein tai ekologisesti viisasta? Ilmeisesti ei. Ovatko syynä GM-kasvit? Eivät.

Bt-toksiinista puhuessaan Juhana unohtaa mainita, että myös luomuviljelijät käyttävät Bt-toksiinia. Miksi? Koska se on puhdas luonnontuote, jota voi ruiskutella hyvillä mielin. GM-kasveissa Bt-toksiinin puoliintumisaika on n. 4,2 päivää, kun taas luomuviljelijät käyttävät eläviä Bt-toksiinia tuottavia bakteereja, jotka saattavat jäädä asumaan maahan tai kasviin pidemmäksikin aikaa (viite). Tässäkään ei siis päästä syyttämään GM-kasveja.

Seuraavaksi Juhana puhuu neonikotinoideista ja mehiläisistä. Mehiläisten joukkotuho on todella huolestuttava ja vakava ongelma, johon ei olla löydetty vielä kunnollista syytä. Neonikotinoidit ovat ilmeisesti ainakin osaltaan vastuussa, vaikka syitä epäillään löytyvän myös parasiiteista ja saasteista
Juhana väittää GM-kasvien ja neonikotinoidien välillä olevan jonkinmoista yhteyttä tai suoraa syy-seuraussuhdetta. Sellaista ei ole, ei ainakaan hänen linkittämissään viitteissä. Kasvit eivät piittaa mitään neonikotinoideista, eivätkä ne tuota niitä. Miten nämä siis liittyvät toisiinsa? Beats me. Mainittu esikäsittely tarkoittaa siementen päällystämistä homeentorjunta- yms suoja-aineilla, mutta nekään eivät liity pelkästään GM-kasveihin. Ehkäpä tässä on kyseessä klassinen kausaalisuuden ja korrelaation sekoittaminen keskenään

Sitten päästään luomun kehumiseen. 

"Geenimanipuloitu tehotuotanto kuvastaa modernin ihmisen faustista hybristä. Haittoja ympäristölle ja terveydelle ei lasketa mukaan tuotantokustannuksiin, vaan ne jätetään muun yhteiskunnan ja tulevien sukupolvien maksettaviksi."

Luonnollisesti tämä on ilman viitettä tai mitään spesifistä tarkistettavaa väitettä, vaikka annetaan ymmärtää erilaisia ympäristö- ja terveyshaittoja löytyvänkin. Minä tykkään verrata perinteistä viljelyä(tm) ja GM-viljelyä kirjoituskoneeseen ja tietokoneeseen. Olisi hassua vaatia kirjoja ja lehtiä, jotka on tuotettu kirjoituskoneilla. Toinen on hidas ja tehottomampi tapa tuottaa aineistoa. Tietenkin, jos tietokoneen käytöstä voitaisiin osoittaa haittoja, olisi asia erilainen. GM-kasvien haitat ovat kuitenkin viljelyteknisiä, eli siinä miten GM-kasveja käytetään. Samanlaisiin ongelmiin päästään viljelemällä laajoja monokulttuureja luomukasveja (paitsi, että tuholaiset tai taudit veisivät ne paljon nopeammin).

YK:n raporttia Juhana tulkitsee myös väärin. Siinä ei mainita sanallakaan mitään luomusta tai GM-viljelystä. Ainoastaan viljelykierrosta ja suurten monokulttuurien välttämisestä, joista kumpikaan ei suoraan liity millään tavalla GM-kasveihin, ainoastaan niitä huolimattomasti kasvattaviin viljelijöihin (UNCTAD 2013).

GM-pelottelu jatkuu ilman viitteitä. "GM-viljelyyn sisältyy se riski, että se voi olla haitallista maapallon ekosysteemille. GM-viljelykasvien geeniaines sekoittuu luonnonkasvien perimään ja ennen pitkää saatamme menettää kokonaan alkuperäiset lajikkeet."

Juhanan pitäisi varmaan googlata nuo alkuperäiset lajikkeet. Ihminen on säteilyttämällä ja mutageenejä käyttäen jalostanut tuotantokasveja, eivätkä alunpitäen heiniä muistuttaneet viljakasvimme muistuta nykylajeja enää ollenkaan. (Viite ja toinen eivät ole tiedelehdistä, vaan valitsin ne helppotajuisuutensa ja kuviensa takia. Asiasta löytyy tiedetekstiä vaikka kuinka) Tämän lisäksi Suomesta ei löydy laisinkaan kotoperäisiä eli Suomessa villinä eläviä viljelykasvien sukulaisia.

"GMO-lajikkeita käyttäessään viljelijät tulevat riippuvaisiksi isojen ulkomaisten yritysten patenteilla suojaamista siemenistä, kalliista torjunta-aineista ja keinolannoitteista" on klassikkoväite. Kuka valitsee siemenet käyttöön? GM-tekniikka? Suuret siementen valmistajat? Maanviljelijät? Heistä tulee riippuvaisia vain siksi, että he haluavat suuremmat sadot. Suuremmat sadot köyhdyttävät maata nopeammin, jolloin sinne täytyy laittaa lannotteita. Olisi kiva, jos tähän olisi laitettu joku viite jostakin lakipykälästä tai ennakkotapauksesta, jossa Monsanto asetta ohimolla pitäen vaatii viljelijää käyttämään jotain tiettyä viljalajiketta ja sitten varastaa viljelijän rahat. Onkohan sellaista?

"Geenimanipuloidut lajikkeet ovat vauhdittaneet biodiversiteetiltään köyhien monokulttuuriviljelmien leviämistä." on kokonaan totta ja erittäin vakava ongelma. Kyseessä kuitenkin taas viljelytekninen viljelijöiden päätös, ei GM-kasvien sanelema pakko. Aiemmin suurten peltojen ylläpitäminen ei ollut tuholaisten ja tautien vuoksi mahdollista, mutta nyt kestävämpien lajikkeiden myötä se on. Taudeista ja tuholaisista tulee kuitenkin joka tapauksessa kestävämpiä valintapaineen alla, joten tähän pitäisi puuttua nopeasti.

Juhana jatkaa: "Vuonna 2013 julkaistun tieteellisen katsausartikkelin mukaan geenimuunnellut viljelykasvit eivät ole välttämättömiä maailman ruuantuotannon turvaamiseksi seuraavien vuosikymmenten aikana, vaikka niin on väitetty. Tällä väitteellä ei ole tieteellistä pohjaa vaan se pikemminkin heijastelee suuryritysten intressejä, katsauksessa todetaan. Varat, joita tällä hetkellä käytetään geenimuunneltujen lajien kehittämiseen, tulisivat usein paljon paremmin käytetyiksi, jos ne suunnattaisiin muille kasvitutkimuksen alueille (Jacobsen 2013)."

Juhana tekee klassiset viitatessaan artikkeliin, jossa sanotaan liki täsmälleen päinvastoin kuin hän väittää. Ote artikkelista
"Maximum benefit will be derived if robust plant breeding and crop management programmes have ready access to all the modern crop biotechniques, both transgenic and nontransgenic, to address food security issues."
Toki artikkelissa sanotaan myös ihan oikein, ettei GM-menetelmien pitäisi olla ainoa vastaus kaikkeen, vaan seuraavien parinkymmenen vuoden aikana saamme todennäköisesti parhaan hyödyn vanhoja menetelmiä ja kasveja parantamalla, samalla, kun kehitämme GM-kasveja. "Yllättäen" luomutekniikoita ei mainita artikkelissa laisinkaan. 

"Jos geenimuunneltu viljely sallittaisiin, se uhkaisi tavanomaista maanviljelyä ja luomuviljelyä harjoittavien elinkeinovapautta. Monien kasvien kohdalla GMO-aines nimittäin sekoittuu hyvin helposti tavallisiin viljelykasveihin."

Kyllä, uhka on olemassa ja suurinpiirtein samaa luokkaa kuin Timo-vehnän sekoittuminen Anton-vehnän kanssa. Ei geeneissä mitään rakenteellisesti pahaa tai myrkyllistä ole, mutta voihan sillä toki pelotella ihmisiä, ihan niinkuin Juhana edellä teki. 

"Luomuviljely tukee (viljely)lajien monimuotoisuuden säilymistä"

Nope. Kyllä sielläkin halutaan käyttää mahdollisimman hyvin tuottavia lajikkeita. Biodiversiteetin supistuminen on viljelijöiden tekemä valinta, niin valitettavaa kuin se onkin. Intian villiriisikannoista on hävinnyt tuhansia, koska niille ei löytynyt viljelijöitä tai ostajia. Ei-optimaalisten kantojen käyttöön voisi tietenkin valtioidenkin puolelta kannustaa vaikkapa verohelpotuksilla. Diversiteettiä olisi toki helppo lisätä jalostamalla ei-niin-hyvintuottavia kasveja paremmin tuottaviksi. Vaikkapa GM-menetelmin. ;)


"...luomuviljelyllä on usein myönteinen vaikutus lajien määrään ja runsauteen verrattuna tavanomaiseen viljelyyn... (Bengttson 2005)." Ei tässäkään mitään ihmeellistä ole. Teollinen maanviljely on yleensä monokulttuurien suosimista ja myrkkyjen käyttöä.

"Tämä koostetutkimus tosin väittää, että jos ympäristövaikutuksia verrattaisiin tuotettua yksikköä kohti, luomuviljely näyttäytyisi monilla osa-alueilla heikompana (Tuomisto 2012)." Samaa sanotaan myös Juhanan blogissaan aiemmin viittaamassa artikkelissa.

"..luomun tuotantomäärät ovat täysin vertailukelpoisia tavanomaisesti viljeltyyn...(Rodale 30 Year Report)." Viite on luomuviljan mainos ja aikuisten oikeat tutkimukset ovat tasaisesti päinvastaista mieltä. Viittaamani reviewn mukaan 80 % keskiarvoltaan, mutta tutkimusten keskihajonta on 21 %. Tutkimuksia on kuitenkin mukana erilaisista maanosista ja erilaisista ympäristöistä. Pohjoismaissa tuo ero oli suurempi. Toisen jutun mukaan aukko leviää, kun luomumaa köyhtyy pikkuhiljaa.

"Luomu on terveellisempää. Näyttö luomun terveellisyydestä tavanomaisesti viljeltyyn verrattuna on vahvistunut selvästi." Tämä on Juhanan tekstejä lukeneille tuttu lause "todisteet ovat vain lisääntyneet", eikä siinä käytännöllisesti katsoen koskaan ole viitettä. Itseasiassa tutkimus sanoo päinvastaista. Löysin myös runsaasti hyötyjä löytävän artikkelin, lehden nimi on "The Journal of Alternative and Complementary Medicine". :D


"Viime vuoden syksyllä julkaistun meta-analyysin mukaan luomun antioksidantteina toimivien fenolisten yhdisteiden määrät ovat keskimäärin korkeammat" Ilmeisesti Juhana viittaa alla olevaan tutkimukseen, mutta "unohtaa" mainita pari muuta lauseen osaa.
Organic cultivation did not influence the content of most of the nutritional beneficial compounds, except the phenolic compounds that were increased with the amounts of pathogens. Johanssen et al

"Ruotsalainen tänä vuonna julkaistu tutkimus osoitti, että perheen vaihdettua luomuruokaan virtsaan erittyneiden torjunta-aineiden määrät vähenivät dramaattisesti." Juhana unohti viitteen. Kyllä, vähenivät dramaattisesti, mutta eivät olleet missään vaiheessa suuria. Alla torjunta-aineiden määrät suhteutettuna suosituksiin ennen luomuun siirtymistä perheen tytöllä, jolla suhteelliset arvot olivat kaikkein suurimmillaan .

"Lisäksi kadmiumia on luomussa meta-analyysin mukaan keskimäärin 48 prosenttia vähemmän." Tätä on tiedetty joissakin fosfaattilannoitteissa olevan, mutta vain pieniä määriä. Tämä poistuu kuitenkin kehosta hitaasti tai ei ollenkaan, joten kyseessä on vakava myrkky. Baranskin tutkimus on kuitenkin vähän outo, sillä se on ottanut ei-luomutiloja mukaan luomudataan. Samaa aineistoa tutkineet, mutta tiukempaa seulaa käyttäneet kolme muuta tutkimusta eivät löytäneet eroja. Lisää tästä voi lukea vaikkapa täältä.

"Ei ole enää uskottavaa väittää, että luomu ei olisi terveellisempi valinta." Eikö? :D

"Suomen maabrändiraportissa ehdotettiin vuonna 2010, että Suomen maataloustuotannosta 50 prosenttia tulisi muuttaa luomuksi vuoteen 2030 mennessä. Pidän ehdotusta edelleen hyvänä."
Samalla logiikalla voitaisiin siirtyä langallisiin puhelimiin. Matkapuhelimista ei ole mitään haittaa, eikä langallisella tekniikalla saavuteta mitään hipsteriuskottavuutta kummempaa. Kaikki on tehottomampaa, hitaampaa ja kalliimpaa. Luomua onkin verrattu taikauskoon.


Loppujen lopuksi Juhanan "Luomua vai geenimanipuloitua?" -blogaus ei onnistu suosittamaan luomua, eikä vastustamaan GM-viljoja ainakaan käytettyjen viitteiden valossa. Olemme täysin yhtä mieltä biodiversiteetin supistumisen uhasta, mutta muissa asioissa emme niinkään. Jatkossa suosittelisin viitteiden googlaamista vielä varmuuden vuoksi siten, että lisäät perään sanoja kuten "rebuttal", "hoax" ja "debunked". Sitten pitäisi tarkistaa vielä mitä niissä sanotaan yksittäisten omaan agendaan sopivien lauseiden ympärillä. Yksittäinen tutkimus ei vielä kerro paljoakaan, jos se sattuu olemaan jonkun aloittelevan ekologin kandityö tai jos samasta aiheesta löytyy paljon vastakkaista informaatiota.

Jos luomumyytit kiinnostavat, niistä on kirjoitettu paljon. Mainospuheen ja todellisuuden välillä on ero. Täällä, täällä ja täällä on mukavia ja helppotajuisia juttuja. Lisäksi suosittelen kaikille Teemu Teeren luentoa geenimuuntelun perusteista ja ideasta.


Lisäys 28.5.2015. Juhana on blokannut minut jokaiselta sivultaan, eikä ole julkaissut kommenttiani blogissaan. En varsinaisesti ole yllättynyt, mutta nyt tiedät sinäkin minkä tason tieteelliseen keskusteluun hän kykenee.

Lisäys 25.6.2018 Antti Heikkilä suoltaa loputtomasti ihan samanlaisia väitteitä. Niiden kumoamiseksi on perustettu oma bloginsa, jota lukemalla pystyy harjoittamaan omia skeptiikkamuskeleitaan. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Millaista on keskustella kreationistin kanssa?

Vastaus Vesa Kelan evoluutiokolumniin

Tuotantokasvit ennen ja nyt