Vastaus Vesa Kelan evoluutiokolumniin

Keskiviikkona 8.11. fiidiini ilmestyi vaasalaisen Vesa Kelan kolumni evoluutioteorian ongelmista. Kela on ymmärtänyt asioita aika tavalla väärin ja pyrin tässä oikomaan pahimmat. Voisi vaikka käydä niin, ettei näihin samoihin kuluneisiin argumentteihin tarvitsisi enää vastata tämän jälkeen. (sormet tiukasti ristissä)

Ihan ensin täytyy tietenkin kerrata mitä tarkoittavat sanat "evoluutio", "teoria" ja "tiede". Evoluutio-sanan juuri tulee latinasta ja tarkoittaa purkautumista tai kerityn langan suoristumista. Evoluutiolla ei ole suuntaa, eikä määränpäätä. Se on ainoastaan mekanismi, joka vaikuttaa luonnossa kaikkeen. Noin kymmenen vuotta sitten Helsinkiin iski ns. citykani-invaasio, kun ihmiset olivat päästäneet lemmikkikanejaan vapaaksi kaupunkiympäristöön. Kanit lisääntyivät .. kuin kanit. Suurin osa lemmikkikaneista on pörröisiä, lurppakorvaisia ja väriltään valkoisia, täplikkäitä tai mustia. Kun kanien määrä kasvoi, kasvoi myös petojen määrä kaupungissa. Helsinkiin muutti cityhuuhkajia ja citykettuja. Nämä söivät ensimmäisinä ne kanit, jotka oli helpoin löytää ja saada kiinni. Eniten jälkeläisiä saivat siis ne kanit, joiden väritys suojasi niitä parhaiten ja joiden muut ominaisuudet eivät haitanneet niiden liikkumista. Ei mennyt kuin muutama vuosi ja kaikki Helsingin city-kanit olivat maantien harmaita tai ruskeita, niillä oli pienet ja pystyt korvat ja lyhyt turkki. Nämä ominaisuudet ovat olleet lemmikkikanien perimässä mukana piilevinä, mutta niitä ei olla suosittu eläinkaupoissa. Petojen tuoma valintapaine taas suosi naamiovärejä ja ne yleistyivät nopeasti. Parhaiten kaupunkiympäristöön sulautuneet kanit saivat eniten lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä. Tässä on evoluution avain.

Sukupolvet eroavat toisistaan hivenen, kun edellisen sukupolven eniten jälkeläisiä saaneiden ominaisuudet rikastuvat.

Sana "teoria" tarkoittaa tieteessä täysin eri asiaa kuin puhekielen "teoria". Teoria voi puhekielessä tarkoittaa ihan mitä vain aamukahvin jälkeen mieleen pölähtänyttä asiaa, mutta tieteessä se on korkeimman tieteellisen tiedon nimitys. Painovoimateoria sisältää väitteen, jonka mukaan massa vetää toista massaa aina puoleensa. Maapallon massa aiheuttaa jokaiseen maapallon vaikutuspiirissä olevaan esineeseen ja asiaan voiman, jolla maapallo vetää sitä puoleensa. Esineet puolestaan vetävät maapalloa puoleensa oman massansa aiheuttamalla voimalla. Painovoimateoria selittää miten tämä tapahtuu erimassaisten tähtien, planeettojen ja vaikkapa vuorten lähistöllä. Painovoimateorian perusteella kaikki satelliitit on saatu pysymään radoillaan ja pystymme laskemaan tarkasti planeettojen liikkeet. Muita teorioita ovat esimerkiksi mikrobiteoria bakteereista ja viruksista taudin aiheuttajina. Tietyt bakteerit näyttävät aiheuttavan tiettyjä tauteja joka kerta ja kaikissa ihmisissä. Tämä on kaikille tuttua totuutta, mutta tieteen silmissä se on teoria. GPS taas toimii suhteellisuusteorian sanelemin säännöin.

Tiedettä tehdään keräämällä joukko väittämiä (hypoteeseja), jotka voidaan kumota. Jos ne saadaan kumottua, pyritään löytämään parempia ratkaisuja ja pyritään jälleen kumoamaan ne. Jos jokin hypoteesi näyttää selviävän kaikista testeistä ja sen perusteella voidaan luoda lisää hypoteesejä, voidaan alkuperäistä ideaa ryhtyä vuosikymmenten saatossa kutsumaan teoriaksi.

Kumoamismahdollisuus on tieteelle elintärkeä, koska ilman sitä voisin väittää ihan mitä vain. Bertnand Russell kertoi esimerkin aurinkoa kiertävästä teepannusta. Jossain Maan ja Marsin välillä olisi teepannu, joka on liian pieni havaittavaksi teleskoopilla. Kukaan ei voisi todistaa väitettä vääräksi, koska kukaan ei voisi tutkia kaikkia kohtia väitetystä kiertoradasta. Tämän takia vastuu todisteiden esittämisestä on aina väitteen esittäjällä. Tieteellinen teoria on aina myös helppo kumota. Painovoimateorian voisi kumota levitoimalla ilman ulkoista energiaa tai näyttämällä maapallolla kohta, jossa painovoima ei vaikuta laisinkaan. Evoluutioteorian kumoamiseen palaan myöhemmin.

Mitkä asiat todistavat evoluutioteorian paikkansapitävyyden puolesta? Koska evoluutio tapahtuu t o d e l l a hitaasti, emme pääse yleensä seuraamaan sen tapahtumista. Vertauksena käytetään usein puun kasvamista. Kaikki ovat nähneet pieniä ja suuria puita. Kaikki ovat nähneet käpyjä ja niiden sisältämiä siemeniäkin. Onko kukaan kuitenkaan nähnyt kuinka siemen muuttuu suureksi puuksi? Ilman mitään aukkoja seurannassa? Ei tietenkään. Evoluutio toimii puun kasvua vielä paljon hitaammin, joten emme voi seurata evoluution toimintaa suoraan. Voimme testata teoriaa hypoteesein. Jos oletetaan, että olemme kehittyneet apinoiden kanssa samasta esi-isästä, meillä pitäisi todennäköisesti olla paljon samanlaista geeniperimää. Ainakin enemmän kuin kärpäsen kanssa. Kun perimiä verrataan, huomataan niiden olevan hyvin samankaltaisia. Ne muistuttavat toisiaan paljon enemmän kuin kärpäsen genomia. Teoria näyttää pitävän. Voidaanko genomia tarkastelemalla päätellä muita sukulaisuussuhteita? Kyllä vain. Näistä on kasattu esimerkiksi alla olevan kaltaisia sukupuita.

Lähde: http://www.pasttime.org/wp-content/uploads/2013/08/Ape-Family-tree.jpg

Voimme verrata myös eri kalliokerroksista löytyviä fossiileja keskenään. Poikkeuksetta alemmista kerroksista löytyvät yksinkertaisemmat fossiilit ja ylempää monimutkaisemmat. Yksikin rusakon fossiili prekambrisen kauden kalliokerroksissa asettaisi evoluutioteorian todella outoon valoon. Niitä ei vain ole löytynyt.

Kelan mainitsema Lenskin bakteerikoe oli upea, sillä Lenski oli säilyttänyt kaikkien, noin 50 000 bakteerisukupolvea kattavan kokeensa näytteet. Kokeen jälkeen on ollut mahdollista tutkia miten mutaatiot ovat ilmenneet ja missä vaiheessa avainmutaatiot ovat muodostuneet. Vaikka kokeen tulos oli helppo ennustaa evoluutioteorian pohjalta, ei se varsinaisesti kuitenkaan evoluutioteoriaa lopullisesti oikeaksi todistanut. Mikään ei voi todistaa teoriaa lopullisesti oikeaksi, teoria vain pikkuhiljaa läpäisee kaikki testit, joilla sitä testataan.

Kela sanoo informaation olemassaolon olevan evoluutioteorian akilleen kantapää, mutta ei sen kummemmin perustele väitettään. Väite on kuitenkin lainattu muilta samanhenkisiltä ihmisiltä ja oletan hänen kopioineen sen sellaisenaan kolumniinsa. Oikaisen tässä väitteen, jonka oletan Kelan esittävän.

Ensin puhutaan entropiasta, johon jokainen lukiofysiikkaa lukenut on tutustunut. Se on mitattava suure, joka ilmoittaa epäjärjestyksen määrän. Ilman ulkopuolista energiaa kaikki lähtee pikkuhiljaa hajoamaan ja muuttumaan epäjärjestelmällisemmäksi. Avaimena tässä on kuitenkin lauseen alkupuoli "ilman ulkopuolista energiaa". Meillä maapallolla tuota energiaa tuottaa aurinko ja sen energian turvin maapallolla voidaan tuottaa monimutkaisempia molekyylejä ja sitoa auringon energiaa kemialliseksi energiaksi fotosynteesissä. Tätä kemiallista energiaa voidaan käyttää pienentämään entropiaa ja luomaan järjestystä.

Oletetun väitteen toinen puoli liittyy usein esitettyyn väitteeseen, jonka mukaan informaatiota ei voi syntyä tyhjästä. Esimerkiksi Ray Comfort kysyy elokuvassaan Atheist delusion "Voisiko kirja syntyä itsestään ihan vain pudottelemalla irtokirjaimia tyhjille sivuille?". Tietenkään se ei ole mahdollista, mutta Ray puhuu pelkästä sattumasta luonnonvalinnan sijaan. Evoluution avulla kirjan syntyminen olisi mahdollista. Kirja syntyisi kohtalaisen helpostikin, jos yhteen törmänneet kirjaimet pysyisivät yhdessä muodostaessaan sanan ja jos sanat pysyisivät yhdessä muodostaessaan lauseen. Kirjasta tuskin tulisi hääppöinen, ellei lauseisiin ja niiden järjestykseen liitettäisi mitään valintapainetta. Jos Kela valitsisi sattumanvaraisesti syntyneistä lauseista mieleisensä jatkoa varten, voisi kirjasta tulla kuitenkin valintaa suorittavan henkilön näköinen.

Helpompi esimerkki voisi olla esimerkiksi kassakaapin numerolukon avaaminen. Oikeiden numeroiden arvaaminen sattumanvaraisesti olisi täysin epätoivoinen yritys. Evoluution vaikuttaessa ovi naksahtaisi hivenen enemmän auki joka kerta, kun osuisin oikeaan numeroon. Tällöin lukko olisi hyvin helppo avata, vaikka tarvittavia numeroita olisi miljoonia. Pienikin parannus seuraavien sukupolvien kilpailukykyyn ratkaisee.

Luonnossa pienikin parannus informaatiossa voimistuu, jos se pystyy auttamaan kantajaansa saamaan enemmän lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä.

Ihminen on tehnyt tismalleen tätä noin 10 000 vuotta jalostaessaan kasveja ja eläimiä maatalouden käyttöön. Yleensä mutaatiot ovat haitallisia tai eivät aiheuta mitään näkyvää muutosta. Joskus ne kuitenkin tuottavat jonkinlaisen edun ja viljelijät ottavat nämä hyvät mutaatiot mielellään heti käyttöönsä. Alla olevissa kuvissa ovat villi vehnä ja villi maissi. Eivät kasvit ole sattumalta tulleet käyttöön, vaikka hyvät ominaisuudet tuottaneet mutaatiot ovatkin sattuman tulosta. Viljelijöiden ansiosta nuo muutamat informaatiomuutokset ovat tuottaneet eniten lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä. Muita mieluisia mutaatioita olisivat lyhyt korsi, tautikestävyys, hyvä maku jne.

Lähde 
Lähde

Kuten sanoin, teoriaa voidaan testata ja yrittää kumota. Kela on ammentanut argumenttinsa kreationistisivuilta ja hänen mainitsemansa Leisola ja Sanford ovat tunnettuja kreationisteja. Kreationistit uskovat, että maapallo luotiin noin kuusi tuhatta vuotta sitten kuudessa päivässä ja että luojana toimi kristillinen jumala. Onko tämän teorian (oikeammin hypoteesi, koska tämä ei ole laajalti hyväksytty) puolesta todisteita? "Jo vain" sanovat kreationistit ja heiluttavat raamattuaan. Voidaanko tämä teoria kumota, eli onko tämä tieteellinen väite? Tällä kohtaa tulee yleensä hiljaista. Fossiilit eivät istu raamatun luomiskertomukseen, luomisjärjestys ei sovi laisinkaan ymmärrykseemme maailmankaikkeudesta ja maailman väittäminen 6000 vuotta vanhaksi on nykytiedon valossa sama kuin väittäisi Suomen olevan noin yhden metrin mittainen. Mikään muu tieto ei tue kreationismin väitteitä, joten miksi se voisi olla totta? Kreationisti heiluttaa raamattuaan, mutta pysyy vaiti.

Minä luotan tieteelliseen tietoon. Tiede on tuonut meille lentokoneet, matkapuhelimet, lääketieteen ja paljon muita käytännöllisiä tietoja ja taitoja. Jos suhteellisuusteorian voimin toimiva GPS ilmoittaa meille sijaintimme ja mikrobiteoriaan perustuvat rokotteet estävät tauteja, voidaan ne yleiskielessä ilmoittaa teorian sijasta totuuksina. Ihan niinkuin evoluutioteoriakin.


Kommentit

 1. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 2. Hyviä huomioita. Puolustan Kelaa kuitenkin sen verran, ettei hän nähdäkseni puhunut tuossa mitään siitä yleisestä hölmöstäkin heitosta, että "se on vain teoria".

  Helpottaisi kyllä asioita, jos puhekieleen keksittäisiin korvaava termi tuolle teorialle, hypoteesi on turhan pitkä. Usein pelkkä "ajatus" olisi rehellisempi :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vesa kirjoittaa kolumnissaan "Evoluutioon olisi siis toisin sanoen uskottu vuosikymmeniä ilman kokeellisia todisteita.", joka mielestäni osoittaa, ettei hän ymmärrä mitä teorialla tarkoitetaan tieteessä. En myöskään kirjoita vain hänelle vaan myös kaikille niille, jotka tätä lukevat. Olet ihan oikeassa, olisin voinut kirjoittaa tuon paremmin tuohon.

   Poista
 3. Samoin tuo ad hominem on vähän ikävä. Joo, myönnän että toteaisin itsekin jostain flättäristä, että ei ehkä kannata kuunnella hemmoa, koska tämä on flättäri. Silti esim. jos keskustelee flat earth -mallista tai pallomallista, on asiallisempaa keskustella siitä, kuin vain leimata toinen flättäriksi ja lopettaa siihen. Leisolan kyseessä ollessa harvemmin pureudutaan miehen argumentteihin, vaikka kyseessä ei ole mitenkään tyhmä tai saamaton kaveri, vaan paljonkin tunnustusta saanut, mittavan tutkijanuran suorittanut mies.

  Ja ei, en ole kreationisti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En sano Vesa Kelaa kreationistiksi, eikä hän myöskään tarjoile kreationismia suoraan kolumnissaan. Totesin hänen vain käyttäneen kreationisteja lähteinään ja käyttävän kreationisteilta tuttuja argumentteja. Leisolaa ollaan kritisoitu laajasti ja ihan aiheesta. Hän on varmasti fiksu ihminen, mutta evoluutiosta puhuessaan vähintäänkin vierailla vesillä oman osaamisensa suhteen. Esim. http://paholaisen-asianajaja.blogspot.fi/2014/01/leisolan-ihmemaassa-osa-1.html

   Poista
 4. Evoluution voidaan todisteiden valossa katsoa olevan faktaa. Ei sen sanomista tarvitse tai pidä ujostella.

  VastaaPoista
 5. Hyvä kirjoitus! Kiitos että käytit aikaa sen tekemiseen

  VastaaPoista
 6. Evoluutioteorialle ei ole ainuttakaan tieteellistä todistetta. Eliöissä tapahtuva muutos on tieteellinen fakta, mutta muutos ei koskaan johda laajamittaiseen evoluutioon. Kaikki muutos eliöissä perustuu olemassaolevan biologisen informaation epigeneettiseen säätelyyn TAI informaation katoamiseen. Epigeneettisiin tekijöihin ja mekanismeihin kuuluvat mm. DNA:n metylaatio, histonien epigeneettiset markkerit ja ei-koodaavat RNA-molekyylit. Näitä mekanismeja ohjaavat ravinto, ilmasto, stressitekijät, ympäristömyrkyt jne. Satunnaisilla mutaatioilla ja luonnonvalinnalla ei ole mitään tekemistä näiden mekanismien kanssa.

  Epigeneettisten muutosten ei yleensä uskota muuttavan DNA:n sekvenssejä. Näin ei kuitenkaan ole. Vaihtuvat metylaatioprofiilit nimittäin altistavat DNA:n haitallisille sekvenssimuutoksille, jotka aiheuttavat viallisia geenejä ja kromosomikatoa. Hyvä esimerkki on Canidae-heimon ketut, joiden kromosomimäärät vain laskevat adaptoitumisen edetessä. Eniten varioituneella punaketulla on 1500 proteiinia koodaavaa geeniä vähemmän kuin esim.sudella tai koiralla. Sama ilmiö tapahtuu kaikilla eliöillä bakteereista ihmiseen. Diploideilla eliöillä informaatiokato on vaan helpoimmin havaittavissa.

  Ihmisen genomissa on jo 208368 sairautta aiheuttavaa geneettistä mutaatiota populaatiotasolla. Vuosikasvu oli n. 20000. Joka kymmenes ihminen maailmalla kantaa sairautta aiheuttavaa geenivirhettä. Nykytiede ei tunne ainuttakaan hyödyllistä satunnaista geenimutaatiota. Tiedemiehillä on kiire kehittää genomin korjausmenetelmiä, kuten CRISPR/Cas9.

  Eliöt siis adaptoituvat tehokkaasti epigeneettisten mekanismien ansiosta mutta adaptoituminen johtaa ainoastaan biologisen informaation katoamiseen. Siksi kukaan tiedemies maailmassa ei ole kyennyt tieteellisesti todistamaan evoluutioteoriaa todeksi. Evoluutiouskovat yrittävät vaientaa kreationistit leimaamalla heidät tiedevastaisiksi, vaikka itseasiassa evoluutiouskovat näyttävät ymmärtävän todellista tiedettä kaikkein vähiten. Evoluutioteoriasta onkin tullut uskonto, jota pönkittää ateistinen maailmankatsomus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Höpö höpö. Luitko tuota kolumniani ollenkaan?

   Kerro tähän myös oma teoriasi siitä, miten luonto on tullut tämänkaltaiseksi. Kerro myös miten teoriaasi voitaisiin testata. Voisiko samaan lopputulokseen tulla, jos ei olisi lukenut raamattua? Miten oma teoriasi suhtautuu eliöiden perimän samankaltaisuuteen ja fossiililöytöihin?

   Poista
  2. Höpöhöpö itsellesi. Evoluutiolle ei ole olemassa ainuttakaan mekanismia. Eliöissä tapahtuva muutos on tieteellinen tosiasia. Mutta se, että havaitsemme eri koirarotuja, ei todista evoluutioteoriaa todeksi. Mitä enemmän eliö adaptoituu ja varioituu, sitä enemmän se menettää biologista informaatiota. Miten kuvittelet evoluutiota tapahtuvan tällä konseptilla. HÖLMÖ!

   Evoluutioteorian pystyy kumoamaan pieni koululainenkin:

   Bakteerien keskimääräinen elinikä vaihtelee joistakin minuuteista muutamiin viikkoihin sen mukaan millaisessa elinympäristössä ne elävät ja kuinka hyvin niille on ravintoa tarjolla. Jotta bakteeri pystyisi jatkamaan populaatiota, sen on jakauduttava, mikä on siis niiden aseksuaalinen lisääntymismekanismi.
   Jakautuminen on erittäin monimutkainen tapahtuma, jossa bakteerin on kopioitava koko genominsa sekä kaikki rakenteensa.
   Miten oletetut ensimmäiset mikrobit onnistuivat kehittämään itsellensä tuollaisen huippumonimutkaisen DNA:n ja rakenteidensa kopiointijärjestelmän, jos niillä oli siihen aikaa joitakin minuutteja tai korkeintaan viikkoja?

   Esimerkiksi tällaiseen kysymykseen ei kukaan maailmassa kykene antamaan vastausta. Jokainen ymmärtää, että ei bakteerille voi kehittyä ko. mekanismia, koska ilman ko. mekanismia se ei kykene jakautumaan ja koska sen elinikä on olemattoman lyhyt, ei se ole voinut itselleen mitään kehittää.

   Evoluutio on uskonto, jota pönkittää ateistinen maailmankatsomus. Sillä ei ole tieteen kanssa mitään tekemistä.

   Poista
  3. Toni Aalto näyttää olevan ehdoton luonne, joka rakastaa sellaisia ilmaisuja kuin "ei ainuttakaan", "ei koskaan", "ei kukaan" ja "kaikki". Hän on määritellyt luontoon tiukkoja sääntöjä joihin ei ole koskaan ainuttakaan poikkeusta. Vastaväittelijälle tämä on tietysti ihannetilanne : tarvitsee löytää vain yksi poikkeus, ja Aallon absoluuttinen ei koskaan -rakennelma romahtaa.

   "Nykytiede ei tunne AINUTTAKAAN hyödyllistä satunnaista geenimutaatiota." Kaadan tämän väitteen 1988 alkaneella ja edelleen jatkuvalla Richard Lenskin työryhmän evoluutiokokeella, joka on mainittu tämän keskustelun aikana jo monta kertaa.

   Kun Lenskin työryhmä oli viljellyt kolibakteerikantoja 20 vuotta, yhdessä viljelmässä pääsi valloilleen populaatio, joka kykeni tiettyyn aerobiseen aineenvaihduntaprosessiin. Kyseessä on kolibakteerille täysin epätyypillinen ilmiö.

   Muutoksen ansiosta kanta saattoi käyttää ravintoa paremmin hyväkseen, ja se moninkertaistui. Epäilemättä siis äärimmäisen hyödyllinen muutos.

   Eri aikojen pakastettujen kantojen avulla saatettiin todeta, että uusi ominaisuus perustui vähintään kolmeen satunnaiseen eri aikoina tulleeseeen geenimutaatioon. Ensin tuli kaksi jotka olivat neutraaleja (ei etua muttei haittaakaan). Sitten tuli kolmas, joka kahden aikaisemman ansiosta mullisti bakteerin aineenvaihdunnan. Nämä mutaatiot tapahtuivat vain yhdessä Lenskin työryhmän viljelemästä kahdestatoista populaatiosta.

   Muutos oli niin suuri, että voidaan jopa kysyä, onko mutatoitunut bakteeri enää samaa lajia kuin muut. Vastaava muutos ihmisellä olisi, että hänelle kasvaisivat kidukset, ja hän kykenisi hengittämään vedessä.

   Edellisellä selvityksellä tuli myös kumottua Aallon väite "adaptoituminen johtaa AINOASTAAN biologisen informaation katoamiseen". Tässä tapauksessa biologinen informaatio kasvoi.

   Jäin myös ihmettelemään Aallon lausetta "Epigeneettisiin tekijöihin ja mekanismeihin kuuluvat mm. DNA:n metylaatio..." DNA:n metylaatio tarkoittaa minun ymmärtääkseni sitä, että DNA muuttuu, eli tapahtuu mutaatio. Epigenettinen tekijä on mutaation vastakohta : DNA ei muutu, mutta olemassaoleva geeni muuttuu passiivisesta aktiiviseksi tai päinvastoin.

   Poista
  4. Sori, edellisestä unohtui lähde : wikipedia-artikkeli "E. coli long-term evolution experiment".

   Poista
  5. Pysypä kontekstissa. Kirjoitin ihmisen DNA:sta. Bakteerien DNA:han liittyy sikäli mielenkiintoinen ilmiö, että ne kykenevät horisontaaliseen geenisiirtoon plasmidien välityksellä. Ne siis kykenevät vaihtamaan geneettistä materiaalia keskenään. Mutta tätä tapahtuu luonnossa vain bakteerien kesken. Kyseinen ominaisuus on ehkäpä merkittävin syy siihen, että bakteerit ovat mestareita adaptoitumaan ja sopeutumaan. Tutkimuksen mukaan niiden adaptoitumista leimaa 'Deletional bias' eli ne ovat taipuvaisia menettämään geneettistä informaatiota:

   http://sciencerefutesevolution.blogspot.fi/2017/07/deletional-bias-shapes-bacterial.html

   Mitä enemmän bakteeri menettää geneettistä informaatiota, sitä todennäköisemmin siitä tulee haitallinen, parasiitti tai patogeeni bakteeri. Hyviä esimerkkejä ovat Mycoplasma -tyyppiset bakteerit, jotka aiheuttavat vakavia terveysongelmia ihmiselle ja joihin eivät perinteiset antibiootit tehoa, koska geenihäviön takia niiltä puuttuu mm. soluseinä.

   Tiesitkö muuten, että bakteereilla on ainakin 17 eri aistia? Hämmästyttäviä mekanismeja siis, eikä satunnaisilla mutaatioilla ole mitään tekemistä näiden kanssa:

   http://sciencerefutesevolution.blogspot.fi/2017/06/bacteria-are-not-simple-life-forms.html

   Poista
  6. Ei kovin yllättävää, että Aalto siirtelee sujuvasti myös maalitolppia, kun oma väittämä helposti kumotaan :P. Eipä mulla muuta, jatkakaa *popcorn*.

   Poista
 7. http://www.bbc.com/earth/story/20170517-we-have-still-not-found-the-missing-link-between-us-and-apes

  Tiedemiehetkin myöntävät, ettei ole löydetty puuttuvaa linkkiä ihmisen ja apinoiden välillä. Mutta Mikko Muilu katsoo oikeudekseen levittää valheellista tietoa ja solvata niitä, jotka perustavat näkemyksensä havainnoituun, mitattuun ja toistettavaan tieteeseen.

  http://sciencerefutesevolution.blogspot.fi/2017/07/monkeys-are-not-our-relatives.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kirjoitin sinulle vastauksen. http://mikkomuilu.blogspot.fi/2017/11/millaista-on-keskustella-kreationistin.html

   Poista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Millaista on keskustella kreationistin kanssa?

Symmetrinen ja asymmetrinen salaus